Физик математикийн томъёонууд

Оюутан, сурагчид болон математик, физик сонирхдог хэн бүхэнд зориулан математик,  физикийн маш дэлгэрэнгүй онлайн томъёоны хураамжийг бичиж эхэллээ. Томъёо бүр тайлбартай, үг үсэг тэмдэглэгээ нь маш сайн дүрслэлтэйгээрээ бусад онлайн томъёоны хураамжаас онцлогтой. Энд дарж физикийн, энд дарж математикийн томъёоны хураамж уруу орно уу. Физикийн жишээ бодлогууд шинээр нэмэгдсэн тул энд дарж орно уу. Түгээмэл хэрэглэгддэг лабораторийн зарим ажлын тооцоог хэрхэн хийх зааврыг орууллаа. Эндээс орж үзнэ үү.  Томъёоны хураамж өдрөөс өдөрт улам нэмэгдэн баяжих болно. Та бүхний өдөр тутамын хэрэгцээт вэб хуудас байх болтугай.