Молекул физик: Бодлого 2

Нэг моль хоолны давсанд хэчнээн тооны натрийн атом агуулагдах вэ?


Бодолт:

nacl_crystal_structure
Хоолны давсны талстын бүтэц. Image Credit Wikimedia Commons

Хоолны давсны химийн томьёо нь $NaCl$. Нэг молекул нь нэг ширхэг натри, нэг ширхэг хлорын атомаас тогтож байна. Иймээс нэг моль буюу $6.02 \times 10^{23}$ ширхэг молекулд мөн л $6.02 \times 10^{23}$ ширхэг буюу нэг моль натрийн атом агуулагдана. Доорх бичлэгээс хоолны давсны талст бүтэц болон түүний усанд уусах процессыг харуулжээ.