Хиймэл протейн ба амьд эс

АмьдProtein structures revealed at record pace биетүүд эд эсээс бүтдэг. Эд эс дотор маш нарийн төвөгтэй процессууд,  химийн урвалууд явагдаж байдаг. Харин энэ урвал, процесуудыг одоо хүртэл бүрэн дүүрэн таньж мэдээгүй байгаа юм. Шинэ эм бүтээх, өвчин эмгэгийг анагаах зэрэг анагаахын болон биологийн салбарт эдгээр процессыг таньж мэдэх нь чухал ач холбогдолтой. Үүний тулд эрдэмтэд олон янзын арга хэрэглэдэг. Үүний нэг нь организмд байдаг зарим нэг уураг, бодисыг зохиомлоор бүтээх арга юм. Хими, генийн инженерчлэлийн орчин үеийн аргаар л ийн бүтээх боломжтой болоод байгаа билээ. Шинжлэх ухааны энэ шинэ салбарыг синтетик биологи гэж нэрлэж байгаа юм байна. Энэ аргаар өөрийгөө хувилан олшруулдаг молекул, болон хиймэл генийг гаргаж аваад байгаа билээ.

Enhanced by Zemanta