Хувийн эсэргүүцэл

Материал Төлөв Хувийн эсэргүүцэл ( $ 10^{-8} Ом \cdot м $ ) Температур ( $ ^\circ C $ )
Алт хатуу 2.44 20
Алюмел хатуу 33.3 0
Бериллий хатуу 4.57 20
Висмут шингэн 128.9 300
Висмут хатуу 115 20
Галлий хатуу 27 30
Ган хатуу 70 20
Ган зэвэрдэггүй хатуу 90 20
Гафний хатуу 32.1 20
Гууль (66% зэс, 34% цайр) хатуу 3.9 20
Гянтболд хатуу 5.48 20
Зэс хатуу 1.72 20
Индий хатуу 9 20
Иридий хатуу 5.3 20
Кадмий хатуу 7.6 20
Калий хатуу 7 20
Кобальт хатуу 9.7 20
Ковар хатуу 45-84 20
Константан (55% зэс, 45% никель) хатуу 44.2 20
Литий хатуу 9.3 20
Магний хатуу 4.46 20
Манган хатуу 5 20
Молибден хатуу 5.17 0
Молибден хатуу 4.77 20
Мөнгө хатуу 1.62 20
Мөнгөн ус шингэн 95.8 20
Мөнгөн ус хатуу 21.3 -50
Натри хатуу 4.6 20
Неодими хатуу 79 18
Никель хатуу 6.9 20
Ниобий хатуу 12.4 20
Нихром хатуу 100 20
Осмий хатуу 9 20
Палладий хатуу 10.8 20
Плутони хатуу 150 20
Празедиум хатуу 68 25
Рений хатуу 19.8 20
Родий хатуу 5.1 20
Рубиди хатуу 12.5 20
Рутени хатуу 10 20
Селен хатуу 1.2 20
Стронций хатуу 23 20
Сурьма шингэн 123 800
Сурьма хатуу 39.2 20
Таллий хатуу 18.1 20
Тантал хатуу 13.1 20
Титан хатуу 47.8 25
Торий хатуу 18 20
Төмөр хатуу 9.71 20
Төмөр (зөөлөн) хатуу 13-22 20
Уран хатуу 29 0
Хар тугалга хатуу 21.9 20
Хар тугалганы исэл хатуу 90 20
Хөнгөнцагаан шингэн 20.3 670
Хөнгөнцагаан хатуу 2.62 20
Хром хатуу 2.6 0
Хромел хатуу 70-110 0
Хүнцэл хатуу 35 0
Цагаан алт хатуу 10.5 20
Цагаан тугалга хатуу 11.4 20
Цайр хатуу 6 20
Цайр шингэн 35.3 420
Цезий хатуу 20 20
Церий хатуу 78 20
Циркони хатуу 40 20