Шингэний зуурамтгай чанар

Шингэн     Зуурамтгайн коэф. (Па$\cdot$сек)

Цууны хүчил                                   0.001155
Ацетон                                             0.000316
Этилийн спирт (Архины спирт)    0.001095
Метилийн спирт (Модны спирт)   0.00056
Касторын тос                                   0.650
Хлорформ                                        0.00053
Эфир                                                0.000223
Этилийн гликол                              0.0162
Хөргөгчний ферон                         0.00042
Глицерин                                         0.950
Гексан                                               0.000297
Керосин                                           0.00164
Мөнгөн ус                                        0.0015
Сүү                                                    0.003
Цэвэр ус                                            0.00089