Нягт

Шингэний нягт

Гексан: $$660$$кг$$/$$м$$^3$$

Этилийн спирт: $$789$$кг$$/$$м$$^3$$

Эмнэлгийн спирт: $$790$$кг$$/$$м$$^3$$

Цууны хүчил: $$1049$$кг$$/$$м$$^3$$

Ацетон: $$784$$кг$$/$$м$$^3$$

Метилийн спирт: $$786$$кг$$/$$м$$^3$$

Автомашины тоснууд: $$880-940$$кг$$/$$м$$^3$$

Шар айраг: $$1010$$кг$$/$$м$$^3$$

50 хувийн нимбэгийн хүчил: $$1220$$кг$$/$$м$$^3$$

Наргил модны самрын тос: $$924$$кг$$/$$м$$^3$$

Хөвөнгийн үрийн тос: $$926$$кг$$/$$м$$^3$$

Дизелийн түлш: $$820 – 950$$кг$$/$$м$$^3$$ (хольц болон температураас хамаарч өөрчлөгдөнө)

Эфирийн тос: $$713.5$$кг$$/$$м$$^3$$

Этилийн гликоль: $$1097$$кг$$/$$м$$^3$$

Хөргөлтийн ферон: $$1200-1470$$кг$$/$$м$$^3$$

Автомашины бензин: $$737$$кг$$/$$м$$^3$$

Глицерин: $$1259$$кг$$/$$м$$^3$$

Керосин: $$820$$кг$$/$$м$$^3$$

Мөнгөн ус: $$13590$$кг$$/$$м$$^3$$

Метилийн спирт: $$786$$кг$$/$$м$$^3$$

Метилийн спирт: $$786$$кг$$/$$м$$^3$$

Метилийн спирт: $$786$$кг$$/$$м$$^3$$

 

 

Хатуу бодисын нягт