Хугарлын илтгэгч

Вакуум $n=1$
Ердийн нөхцөл дахь хийнүүд
Агаар $n=1.000293$
Гелий $n=1.000036$
Устөрөгч $n=1.000132$
Нүүрсхүчлийн хий $n=1.00045$
Тасалгааны хэм дахь шингэнүүд
Ус  $n=1.333$
Этилийн спирт  $n=1.36$
Оливийн тос  $n=1.47$
 Хатуу биетүүд
Мөс  $n=1.309$
Киролит $n=1.338$
Ердийн цонхны шил  $n=1.46$
Пирекс шил $n=1.47$
Чулуун давс  $n=1.516$
Оптик шил  $n=1.52$
Флинт шил  $n=1.62$
Алмааз  $n=2.42$
Сафир  $n=1.762$
Циркони  $n=2.15$
Алмааз  $n=2.42$
Цахиурын оксид  $n=2.4$
Алмааз  $n=2.42$
Цахиурын карбид  $n=2.65$