Daily Archives: September 5, 2019


Өндөр цамхаг дээрээс чулууг хэвтээ чигт $\upsilon_0=20м/с$ хурдтай шидэв. Ямар хугацааны дараа чулууны кинетик энерги нь 3 дахин их болох вэ? Хүндийн хүчний хурдатгал $g=9.81м/с^2$ болно. ———————————— Өгсөн нь: $\upsilon_0=20м/с$ $g=9.81м/с^2$ $E/E_0=3$ ————————————- Олох нь $t=?$ Бодолт: Эхлээд шидэх үеийн кинетик энерги $E_0$–ийг олъё. $$E_0 = \frac{m \upsilon_0^2}{2}$$ Хугацаа өнгөрөх […]

Механик: Кинематикийн бодлого