Daily Archives: March 16, 2017


Бөмбөгийг 3м өндрөөс унагаав. Шалан дээр ойсны дараа 1м өндөр түүнийг барьж авсан бол бөмбөгний явсан зам болон шилжилтийг ол. Бодолт: Өгсөн нь: $y_1=3$м $y_2=1$м Шилжилт бол эхний болон эцсийн координатын зөрүү юм. Иймээс $$\Delta y = y_1 – y_2 = 3м – 1м = 2м$$. Одоо туулсан замыг олъё: […]

Кинематик: Бодлого 1