Daily Archives: February 28, 2013


Холер өвчин үүсгэгч нянг устгадаг нэгэн төрлийн вирус (бактерофаг) байдаг.  Уг вирус нь холерын нянгийн дархлааны системийг нь “хулгайлж” буцаагаад уг нянгийн эсрэг хэрэглэдэг болохыг саяхан судалгаагаар олж тогтоожээ. Энэ судалгаа ийм төрлийн вирус буюу бактерофаг нь дасан зохицох чадвартай бүрэн бүтэн дархлааны системтэй байдгийг анх илрүүллээ. Холерын нян нь […]

Вирусүүд дархлааны системтэй гэнэ шүү