Хугарлын илтгэгч


Вакуум: $$n=1$$

 

Ердийн нөхцөл дахь хийнүүд

Агаар: $$n=1.000293$$

Гелий: $$n=1.000036$$

Устөрөгч: $$n=1.000132$$

Нүүрсхүчлийн хий: $$n=1.00045$$

 

Тасалгааны хэм дахь шингэнүүд

Ус: $$n=1.333$$

Этилийн спирт: $$n=1.36$$

Оливийн тос: $$n=1.47$$

 

 Хатуу биетүүд

Мөс: $$n=1.309$$

Киролит: $$n=1.338$$

Ердийн цонхны шил: $$n=1.46$$

Пирекс шил: $$n=1.47$$

Чулуун давс: $$n=1.516$$

Оптик шил: $$n=1.52$$

Флинт шил: $$n=1.62$$

Алмааз: $$n=2.42$$

Сафир: $$n=1.762$$

Циркони: $$n=2.15$$

Алмааз: $$n=2.42$$

Цахиурын оксид: $$n=2.4$$

Алмааз: $$n=2.42$$

Цахиурын карбид: $$n=2.65$$